Termine

Termine
Titel Datum
Zulassungsausschuss Braunschweig 23.10.19
Zulassungsausschuss Osnabrück 23.10.19
Bezirksausschuss Lüneburg 24.10.19
Erweiterter Zulassungsausschuss Hannover 06.11.19
Zulassungsausschuss Göttingen 06.11.19
Zulassungsausschuss Stade 06.11.19
Zulassungsausschuss Aurich 13.11.19
Zulassungsausschuss Braunschweig 13.11.19
Zulassungsausschuss Hannover: Sonderbedarfszulassung/Ermächtigung 13.11.19
Zulassungsausschuss Lüneburg 13.11.19
Zulassungsausschuss Oldenburg: Ermächtigungen 13.11.19
Zulassungsausschuss Hildesheim 20.11.19
Zulassungsausschuss Oldenburg: Psychotherapeuten/Ärzte 20.11.19
Zulassungsausschuss Hannover 27.11.19
Zulassungsausschuss Osnabrück 27.11.19
Zulassungsausschuss Verden 27.11.19
Erweiterter Zulassungsausschuss Göttingen/Hildesheim 04.12.19
Bezirksausschuss Lüneburg 05.12.19
Bezirksausschuss Osnabrück 10.12.19
Zulassungsausschuss Hannover 29.01.20
Erweiterter Zulassungsausschuss Hannover 05.02.20
Zulassungsausschuss Hannover: Sonderbedarfszulassung/Ermächtigung 19.02.20
Zulassungsausschuss Hannover 04.03.20
Zulassungsausschuss Hannover 22.04.20
Erweiterter Zulassungsausschuss Hannover 06.05.20
Zulassungsausschuss Hannover: Sonderbedarfszulassung/Ermächtigung 20.05.20
Zulassungsausschuss Hannover 03.06.20
Zulassungsausschuss Hannover 22.07.20
Erweiterter Zulassungsausschuss Hannover 05.08.20
Zulassungsausschuss Hannover: Sonderbedarfszulassung/Ermächtigung 19.08.20
Zulassungsausschuss Hannover 02.09.20
Zulassungsausschuss Hannover 14.10.20
Erweiterter Zulassungsausschuss Hannover 04.11.20
Zulassungsausschuss Hannover: Sonderbedarfszulassung/Ermächtigung 18.11.20
Zulassungsausschuss Hannover 02.12.20